Tillsammans med Villaägarna Riksförbund har BraByggare skapat en unik kvalitetsmärkning av hantverkare för att säkerställa att entreprenören uppfyller de krav Villaägare ska kunna ställa på ett byggföretag – tillsammans har vi skapat: Godkänd av Villaägarna.

Villaägarna har kontrollerat vårt företag och bedömer att vi klarar deras krav för att bli ledande i branschen inom dränering och VA.