Integritetspolicy

byggproffs skåneS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Byggproffs Skåne AB , organisationsnummer 559073-9669, personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Byggproffs Skåne AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med offertförfrågan, tecknande av avtal, anmälan till någon av våra erbjudanden eller evenemang. Insamling kan även ske från tredje part i samband med marknadsaktivitet. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, e-post och personnummer samt ritningar för ditt hus.

FÖLJANDE GÄLLER NÄR BYGGPROFFS SKÅNE AB HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER:

  • Din integritet respekteras och värnas.
  • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
  • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES.
  • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Syftet med behandlingen är att Byggproffs Skåne AB skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring, leveranser och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser mot myndigheter.

UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex. leveranser.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund och under en period garanti för utförda tjänster gäller. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel.

De uppgifter som sparas längst är sådana data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

DINA RÄTTIGHETER

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per e-post till info@byggproffsskane.se. Det är också detta adress som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli helt borttagen ur Byggproffs Skånes register.

ÄR DU REDO ATT TRÄFFA OSS?

Klicka knappen nedan för att kontakta en av våra specialister inom fasad, utvändigt fuktskydd eller dränering
Dränering & VA

Besiktning av befintlig dränering

Videoinspektion av brunnar och rör

Fuktmätning och källarinspektion

Dränering och fuktskydd av källarväggar

Underhåll av pumpbrunnar

Grundarbete

Schaktning

Husgrunder

Betongarbeten

Dagvatten & VA-system

FASAD

Omputsning med ventilerade fasadsystem

Murning med fasadtegel

Lagning av fasad

Tilläggsisolering och omputsning

KONTAKTA OSS

Fasad: 0736597707

Dränering & VA: 0723142142

info@byggproffsskane.se

 
ADRESS:

Malmö - Helsingborg: Andesitgatan 11, 254 68 Helsingborg

Göteborg: Johannefredsgatan 4, 431 53 Mölndal

 

Logo wo Skane
Scroll to Top