Söker du information om dränering?

DRÄNERINGSTJÄNSTER FÖR VILLAÄGARE i MALMÖ-LUND-HELSINGBORG TRAKTEN

Du har antagligen redan hört några skrämmande historier om dräneringar och företag som bara förvärrade saken. Jag tror att jag behöver inte säga att det är jätte viktigt vilken företag väljer du till dräneringen.

Tyvärr kan du inte glömma bort dränering helt och hållet. Hälsosamt husmiljö börjar med fuktsäkrad husgrund och vattentät tak.

Så hur kan man upptäcka att man verkligen behöver dränering när man inte ser att vatten rinner genom väggarna (då är det rätt självklart)?

DITT HUS BEHÖVER DRÄNERING NÄR DU UPPTÄCKER DESSA MÄRKEN

Kontrollera ytterväggar i källaren. Om du ser något av dessa märken bör du förmodligen börja tänka på dränering:

 • Fuktfläckar i nivå med marknivån

  I nivå med markytan och en bit nedåt förekommer fuktfläckar och efter kraftiga regn eller vid snösmältning kan även förekomma vattenläckage.

  Möjligtvis gjorts återfyllningen mot källarväggen med schaktmassor innehållande lera, vilket gör att det finns täta skikt i jorden. Detta i kombination med bristfälligt utvändigt fuktskydd medför att vatten tränger in i källarväggen.

 • Fuktfläckar nedtill på källarväggen

  Nedtill på källarväggen förekommer fuktfläckar. I dåliga omständigheter kan det också uppsto vattenläckage. Orsaken till detta kan vara att dräneringsledningen ligger för högt eller har för dålig transportkapacitet beroende på igensättning eller felaktig lutning i kombination med bristfälligt utvändigt fuktskydd.

 • Saltutfällningar och färgflagning

  På väggarnas insidor under marknivån uppstår saltutfällningar och färgflagning. Problemet orsakas av den utvändiga kapillärbrytningen eller dräneringen. Vatten suggs kapillärt in i väggen och medför salter från marken. När vattnet avdunstar inåt anrikas salterna på väggytan eller under färgen.

 • Fuktigt inneklimat i källaren

  Luften i källaren upplevs som fuktig. Väggar och golv är oisolerade, vilket indirekt medför att de är fuktiga. Möjligen kan även viss kapillärsugning föreligga. Hög avdunstning gör att luften ständig tillförs fukt och ånghalten i källaren blir hög.

VAD ÄR FUKT OCH VARFÖR SKADAR DET DITT HUS?

Vattenånga, kapillärt bundet vatten eller vatten i flytande form. Fukt - ett sammanfattande namn för vatten i olika former.

Alla dessa fuktformer påverkar huset på olika sätt och styrs av naturlagen som genomsyrar allt. Det är viktigt att komma ihåg att naturen alltid strävar efter jämvikt. Överskott går alltid till underskott oavsett om vi pratar fukt eller värme.

För att undvika fuktproblem är det egentligen bara att ha kontroll på fuktens olika transportsätt och på så sätt kontrollera så att fukthalterna hålls på en acceptabel nivå.

Generellt säger man att fukt transporteras genom sugkraft (kapillärt), via tyngdkraft, luftrörelse (konvektion) och avdunstning /uttorkning /fuktvandring (diffusion).

Kapillär transport

Kapillär transport betyder helt enkelt att olika material suger vattnet. Ett vanligt kapillärt exempel är när vi doppar sockerbiten i kaffet. Då stiger kaffet i sockerbiten med hjälp av kapillärkraften. För att skydda huset mot kapillärt transporterat vatten behövs ett kapillärbrytande skikt. Det kan bestå av tvättat stenmaterial, olika former av värmeisoleringsmaterial, t.ex. ISODRÄN, mineralull, eller cellplast.

Tyngdkraften

Tyngdkraften. Vatten rinner alltid nedåt enligt gravitationslagen. Därför är det viktigt att markytan lutar från huset så att hinda vatten att rinna mot husgrunden. Under markytan måste det finnas dränerande lager utanför väggar och under golv. Exempel på dränerande skikt är Isodrän-skivor, makadam eller singel. Dessa lager ska vara kopplade till ett dränrörsystem så att överskottsvattnet kan transporteras bort från husgrunden.

Konvektion

Konvektion. Den transportväg har att göra med skillnader i lufttryck. In i huset har vi i regel undertryck p.g.a. ventilation. Då sugs luft utifrån in genom otätheter i husets ytterväggar. Under mark påverkas vi inte särskilt mycket annat än när grundmurarna består av lättklinker eller lättbetong. Då behövs tunna putsskikt s.k. slamning som hindrar jordluft att sugas in i källaren.

Diffusion

Den fjärde och svåraste transportvägen är diffusion (fuktvandring). Den orsakas av olika ångtryck (ånghalt) på olika sidor av en källarvägg. Det enklaste sättet att påverka diffusionen (fuktvandringen) är genom att öka temperaturen i husgrunden. Husgrunden ska vara så varm som möjligt. Därför placeras värmeisoleringen på utsidan av husgrunden - mot marken. Temperaturskillnaden som bildas mellan en varm källarvägg och den kalla marken får fukten i en från början fuktig källarvägg att röra sig ut mot marken p.g.a. ångtrycksskillnaden (ånghaltsskillnaden). Fukten vandrar alltså från överskott till underskott. Har man en fuktöppen isolering (t.ex. Isodrän) torkar väggen utåt. Med en tät isolering (t.ex. platonmatta) förloras möjligheten till utåtriktad uttorkning samtidigt som risken att man stänger in fukt ökar kraftigt.

Gör man rätt och använder en fuktöppen isolering...

... kommer alltså temperaturen i grunden öka, samtidigt som den relativa fuktigheten både i grunden och i rummet minskar. Man får då ett behagligare inomhusklimat.

kapillärkraft
Fuktfläkar_Marknivån
Fuktvandring-diffusion

DRÄNERINGSSYSTEM SOM ELIMINERAR OCH FÖREBYGGER FUKTPROBLEM

Finns fuktproblem i källaren måste fuktkällor elimineras. Detta innebär friläggning av husgrunder, placering av nya dräneringsledningar och isolering av utsidan med kapillärbrytande och dränerande värmeisolering (Isodrän-skiva). Nytt dräneringssystem innehåller:

Isodrän-system-full

Avledning av ytvatten

Ytvatten i form av regn eller smältvatten ska avledas från källarväggen. Detta görs främst genom att marken intill huset planeras med fall från byggnaden. En lutning 1:20 inom 3 meters avstånd från byggnaden ger normalt tillräcklig vattenavledning.

Dräneringsledning

Dräneringsledningens uppgift är att ta hand om och leda bort det vatten som sipprar ner genom Isodrän-skiva. Eftersom dräneringslagrets alla delar ska anslutas till dräneringsledning måste dräneringsrör kringfyllas med tvättat makadam. Makadam måste nå Isodrän som ligger på utstickande del av grundsula, så att vattnet kan lätt rinna ut från Isodrän till dräneringsledningen.

Utvändigt fuktskydd

En varm och torr källarvägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Dränering behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen. Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.

Värmeisolering

Utvändigt värmeisolering är ett krav för att uppnå en varm källarvägg. Med Isodrän-skiva får vi alla dessa tre nödvändiga egenskaper i en produkt. Isodrän som utvändigt fuktskydd.

Vår process från första kontakt till slutresultat

 • DU BOKAR KOSTNADSFRITT PLATSBESÖK OCH VI KOMMER PUNKTLIGT

  Lättast om du bokar tid genom vår onlinebokning men du kan alltid ringa oss eller lämna dina uppgifter i kontaktformuläret på Kontakta oss sida.

  Oavsett hur vi bokar tid så kommer vi alltid punktligt eller meddelar om oförutsedda händelser så tidigt som möjligt så att alla vet vad de står på. Vi gillar inte att vänta på någon som inte kommer och tycker att det borde elimineras från byggbranschen.

 • PÅ MÖTET HJÄLPER VI DIG ATT VÄLJA RÄTT LÖSNING

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

 • DU FÅR EN UTFÖRLIG OFFERT PÅ ALLT SOM DISKUTERAS PÅ MÖTET

  I steg 3 får du en tydlig, utförlig och prisvärd offert med fasta priser på allt. Det är sådana offerter vi jobbar med och du får din offert inom bara ett par dagar.

 • VI SKRIVER UNDER AVTALET ENLIGT MALL FRÅN KONSUMENTVERKET OCH BOKAR STARTDATUM

  Det är viktigt för oss att alla vet vad dem står på. Därför ombildar vi offerterna till ett skriftligt avtal. Vi använder Hantverkarformuläret 2019 till detta. När alla detaljer är godkända bokar vi också en tid för projektstart som vi kommer att hålla. Några dagar innan hör vi av oss igen så att du kan förbereda dig till jobbet.

 • Vi utför arbete med hänsyn till dina önskemål och följer branschregler och producent arbetsinstruktion

  Vi förstår att det är ganska jobbigt för dig när det är massa folk, maskiner, damm brus kring huset. Därför försöker vi jobba så effektivt som möjligt men med regler och riktlinjer i åtanke. 

 • Slutbesiktning efter avslutat projekt så att du är med på vad som gjordes och på vilket sätt

  När arbetet är klart är det dags för slutbesiktning. Vi går igenom hela förloppet och du får fotografier och dokumentation som i detalj visar vad vi har gjort.

20200320_0919
Dranering3
Dranering2

ÄR DU REDO ATT TRÄFFA OSS?

Klicka knappen nedan för att kontakta en av våra specialister inom fasad, utvändigt fuktskydd eller dränering
Dränering & VA

Besiktning av befintlig dränering

Videoinspektion av brunnar och rör

Fuktmätning och källarinspektion

Dränering och fuktskydd av källarväggar

Underhåll av pumpbrunnar

Grundarbete

Schaktning

Husgrunder

Betongarbeten

Dagvatten & VA-system

FASAD

Omputsning med ventilerade fasadsystem

Murning med fasadtegel

Lagning av fasad

Tilläggsisolering och omputsning

KONTAKTA OSS

Fasad: 0736597707

Dränering & VA: 0723142142

info@byggproffsskane.se

 
ADRESS:

Malmö - Helsingborg: Andesitgatan 11, 254 68 Helsingborg

Göteborg: Johannefredsgatan 4, 431 53 Mölndal

 

Logo wo Skane
Scroll to Top