Jättebra! Du har bokat tid för gratis hembesök för dränering och fuktskydd!
JonasiAlex

TACK FÖR BOKNING!

Det kommer att bli spännande att hjälpa dig med ditt dräneringsprojekt
Dränering & VA

Besiktning av befintlig dränering

Videoinspektion av brunnar och rör

Fuktmätning och källarinspektion

Dränering och fuktskydd av källarväggar

Underhåll av pumpbrunnar

Grundarbete

Schaktning

Husgrunder

Betongarbeten

Dagvatten & VA-system

FASAD

Omputsning med ventilerade fasadsystem

Murning med fasadtegel

Lagning av fasad

Tilläggsisolering och omputsning

Logo-byggproffs-1000x574_white
Scroll to Top