how to develop your own website

Våra tjänster

Mobirise

Fasad

Vi gör allt inom fasad från lättare lagningar till omfattande omputsningar. Vi har lång erfarenhet av putsning i olika miljöer.

Mobirise

Mark & Anläggning

Vi utför allt inom anläggningsarbete och använder bara miljömaskiner.

ISOCERT 2 

Byggproffsskåne Ab  är certifierad av isodrän.

En ISOCERT ENTREPRENÖR har genomgått vårt utbildningsprogram med godkänt resultat och garanterar att följa ISODRÄN AB:s arbetsinstruktioner.

När du som kund anlitar en ISOCERT ENTREPRENÖR vet du att arbetet blir utfört av någon som förstår ISODRÄNMETODEN och vikten av att ISODRÄN AB:s arbetsinstruktion följs.

Mobirise


Mobirise

ID06

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.
Samtliga arbetare inom företaget har ID06 brickor.
Syftet med ID06
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.MILJÖ OCH KVALITÉ

För oss går kvalitè och miljö hand i hand. Vi arbetar idag i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001
Varför Miljöpolicy?
Vi på Byggproffsskåne AB anser det inte bara vara en nödvändighet utan även en skyldighet att värna om vår miljö. Vi är ett företag i framkant och framtiden innefattar miljön i allra högsta grad. Därför är det en självklarhet för oss att ha en miljöpolicy som vi arbetar efter.

Mobirise


Mobirise

BAS P OCH BAS U

BVi som företag gick utbildningen Bas P Bas U i Malmö.
Kursen hölls av Branschutbildnarna och kursintyg erhölls efter avslutad kurs.
Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder.
Vi anser det vara en självklarhet att hålla sig till lagar och förordningar som arbetsmiljöverket tagit fram.

Bas P Bas U bakgrund

”Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011” Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.
(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb). Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen byggherre. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra olycksfall, förslitningar med mera.Byggproffs skåne AB har givetvis full ansvars & Trygghets försäkring genom Fora och Länsförsäkringar.

Mobirise


BYGGPROFFS

Jonas

Ansvarig Mark&Anläggning
Mobil: 0723-142142

Alex

VD
Ansvarig Fasad

Kontakta Oss

Besöks adress:

Andesitgatan 11v
254 68 Helsingborg
Skåne län

Telefon:

+46 (0) 723 - 142142

E-post:

info@byggproffsskane.se

Kontakt formulär

Tveka inte kontakta oss!

BesöksAdress


Andesitgatan 11v
254 68 Helsingborg
Skåne län

Miljöpolicy

Det avfall som blir på arbetsplatsen återvinner och sopsorterar vi samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi försöker begränsa användadet av skadliga ämnen och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.